Instrukcja Menu strony Treść strony A A A A A

Wydrukuj tę stronę

- rok 2016

ZP 27/16 - Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania o cenę na dostawę i montaż układu kompensacji mocy biernej w budynku Sądu.

- informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

ZP 21/16 - Remont schodów zewnętrznych wejściowych i pochylni do budynku Sądu Rejonowego w Pile.

- Ogłoszenie

- Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

- Opis techniczny

- Kosztorys

- Rysunek, Rysunek, Rysunek, Rysunek, Fotografie

Załącznik nr 1, Załącznik nr 2, Załącznik nr 3, Załącznik nr 4, Załącznik nr 5, Załącznik nr 6, Załącznik nr 7

- Sprostowanie do SIWZ

- Pytania i odpowiedź do SIWZ

- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

ZP 19/16 - Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania o cenę na wykonanie usług kompleksowego sprzątania i utrzymania w czystości pomieszczeń w budynku Sądu Rejonowego w Pile.

- informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

ZP 17/16 - Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania o cenę na zakup i dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych i kserokopiarek.

- informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

- ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

ZP 15/16 - Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania o cenę na zakup i dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych i kserokopiarek.

- unieważnienie

Stronę stworzono: 15-lut-16 09:42:19
zmodyfikowano: 23-lis-16 13:37:08
Autor: Administrator