Instrukcja Menu strony Treść strony A A A A A

Wydrukuj tę stronę

Skargi i wnioski

I N F O R M A C J A

o trybie przyjmowania skarg i wniosków dotyczących działalności Sądu Rejonowego w Pile oraz organie właściwym do ich rozpatrzenia

(podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 09.05.2012 r. Dz. U. z 16.05.2012 r. poz. 524)

  1. Skargi i wnioski dotyczące działalności Sądu Rejonowego w Pile wnoszone na piśmie przyjmują pracownicy Punktu Obsługi Interesanta.
  2. Skargi i wnioski można kierować na adres Sądu Rejonowego w Pile: al. Powstańców Wielkopolskich 79, 64-920 Piła lub drogą mailową klikając .
  3. Organem właściwym do rozpatrzenia skarg i wniosków jest Prezes Sądu Rejonowego w Pile.

Stronę stworzono: 21-maj-12 12:06:55
zmodyfikowano: 08-maj-14 14:05:25
Autor: Joanna Klinowiecka