Instrukcja Menu strony Treść strony A A A A A

Wydrukuj tę stronę

Struktura organizacyjna


Organizacja sądów powszechnych została uregulowana Ustawą z dnia 27 lipca 2001r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. nr 98, poz. 1070 z 2001r.).

Stronę stworzono: 18-lis-08 22:10:37
zmodyfikowano: 16-cze-16 09:44:59
Autor: Joanna Klinowiecka