Wydrukuj tę stronę

Wydziały

Sąd Rejonowy w Pile

al. Powstańców Wielkopolskich 79
64-920 Piła

Wydział I Cywilny

Przewodniczący: SSR Dariusz Małecki
pokój 210
termin przyjmowania interesantów: poniedziałek, godz. 11.00 - 13.00

Kierownik sekretariatu: Magdalena Kryka
pokój 211
interesanci przyjmowani są w godzinach pracy sądu

telefon 67 35 22 810
faks 67 35 22 811

właściwość rzeczowa:
- rozpoznaje sprawy z zakresu prawa cywilnego, z wyjątkiem spraw, dla których zastrzeżona jest właściwość sądów okręgowych,
- sprawy cywilne podlegające rozpoznaniu w postępowaniu uproszczonym oraz dotyczące depozytów sądowych i przepadku rzeczy.

więcej informacji o wydziale

Sekcja Egzekucyjna

Kierownik sekretariatu: Katarzyna Ciupa
pokój 213
interesanci przyjmowani są w godzinach pracy sądu

telefon 67 35 22 815
faks 67 35 22 816

więcej informacji o sekcji

Wydział II Karny

Przewodniczący: Wiceprezes Jerzy Paliwoda
pokój 321-322
termin przyjmowania interesantów: środa i piątek, godz. 10.00 - 14.00

Kierownik sekretariatu: Bożena Zielińska
pokój 321
interesanci przyjmowani są w godzinach pracy sądu

telefon 67 35 22 820
faks 67 35 10 377

właściwość rzeczowa:
- orzeka w sprawach z zakresu prawa karnego, w pierwszej instacji z wyjątkiem spraw przekazanych ustawą do właściwości innego sądu.
- sprawy o wykroczenia,
- sprawy o wykroczenia skarbowe oraz o przestępstwa skarbowe,
- sprawy o przestępstwa ścigane z oskarżenia prywatnego,
- przestępstwa podlegające rozpoznaniu w postępowaniu przyspieszonym,
- o pozostałe przestępstwa, podlegające rozpoznaniu w postępowaniu uproszczonym,

więcej informacji o wydziale

Komórka Wykonywania Orzeczeń

Kierownik sekretariatu: Bożena Zielińska
pokój 316 i 317
interesanci przyjmowani są w godzinach pracy sądu

telefon 67 35 22 826
telefon / faks 67 35 22 828

więcej informacji o komórce

Wydział III Rodzinny i Nieletnich

Przewodniczący: SSR Agnieszka Dębek-Brelik
pokój 226
termin przyjmowania interesantów: środa, godz. 10.00 - 12.00

Kierownik sekretariatu: Elżbieta Gizińska
pokój 225
interesanci przyjmowani są w godzinach pracy sądu

telefon 67 35 22 830
faks 67 35 22 831

właściwość rzeczowa:
- sprawy z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego,
- sprawy dotyczące demoralizacji i czynów karalnych nieletnich,
- sprawy dotyczące leczenia osób uzależnionych od alkoholu oraz środków odurzających i psychotropowych,
- sprawy należące do sądu opiekuńczego na podstawie odrębnych ustaw.

Wydział IV Pracy

Przewodniczący: SSR Aldona Ewertowska-Kraska
pokój 223
termin przyjmowania interesantów: poniedziałek, godz. 12.00 - 14.00

Kierownik sekretariatu: Wioletta Mróz
pokój 222
interesanci przyjmowani są w godzinach pracy sądu

telefon 67 35 22 840
faks 67 35 22 841

właściwość rzeczowa:
- sprawy z zakresu prawa pracy.

Wydział V Gospodarczy

Przewodniczący: SSR Jerzy Baszak
pokój 313
termin przyjmowania interesantów: wtorki, godz. 10.00 - 12.00

Kierownik sekretariatu: Violetta Ciba
pokój 312
interesanci przyjmowani są w godzinach pracy sądu

telefon 67 35 22 850
faks 67 35 22 851

właściwość rzeczowa:
- sprawy gospodarcze,
- inne sprawy z zakresu prawa cywilnego, powierzone sądom gospodarczym na podstawie odrębnych przepisów.

Wydział VI Ksiąg Wieczystych

Przewodniczący: Prezes Jerzy Wiewiórka
pokój 304-305
termin przyjmowania interesantów: środa, godz. 11.00 - 15.00

Kierownik sekretariatu: Urszula Stępowska
pokój 101
interesanci przyjmowani są w godzinach pracy sądu

telefon 67 35 22 860
faks 67 35 22 861

właściwość rzeczowa:
- prowadzenie ksiąg wieczystych,
- inne sprawy cywilne z zakresu postępowania wieczystoksięgowego.


Stronę stworzono: 18-lis-08 22:28:53
zmodyfikowano: 12-mar-13 15:12:49
Autor: Joanna Klinowiecka