Instrukcja Menu strony Treść strony A A A A A

Wydrukuj tę stronę

Wydziały

Sąd Rejonowy w Pile

al. Powstańców Wielkopolskich 79
64-920 Piła

I Wydział Cywilny

Przewodniczący: Wiceprezes SR Dariusz Małecki
pokój 210
termin przyjmowania interesantów: poniedziałek, godz. 11.00 - 13.00

Kierownik sekretariatu: Magdalena Kryka
pokój 211
interesanci przyjmowani są w godzinach pracy sądu

telefon 67 35 22 810
faks 67 35 22 811

właściwość rzeczowa:
- rozpoznaje sprawy z zakresu prawa cywilnego, z wyjątkiem spraw, dla których zastrzeżona jest właściwość sądów okręgowych,
- sprawy cywilne podlegające rozpoznaniu w postępowaniu uproszczonym oraz dotyczące depozytów sądowych i przepadku rzeczy.

właściwość miejscowa:
miasto Piła, gmina Szydłowo.

więcej informacji o wydziale

Sekcja Egzekucyjna

Kierownik sekretariatu: Katarzyna Ciupa
pokój 213
interesanci przyjmowani są w godzinach pracy sądu

telefon 67 35 22 815
faks 67 35 22 816

więcej informacji o sekcji

II Wydział Karny

Przewodniczący: Prezes SR Jerzy Paliwoda
pokój 321-322
termin przyjmowania interesantów: środa i piątek, godz. 10.00 - 14.00

Kierownik sekretariatu: Bożena Zielińska
pokój 321
interesanci przyjmowani są w godzinach pracy sądu

telefon 67 35 22 820
faks 67 35 10 377

Wykonywanie Orzeczeń

pokój 316 i 317
interesanci przyjmowani są w godzinach pracy sądu

telefon 67 35 22 828
telefon / faks 67 35 22 826

właściwość rzeczowa wydziału:
- orzeka w sprawach z zakresu prawa karnego, w pierwszej instacji z wyjątkiem spraw przekazanych ustawą do właściwości innego sądu.
- sprawy o wykroczenia,
- sprawy o wykroczenia skarbowe oraz o przestępstwa skarbowe,
- sprawy o przestępstwa ścigane z oskarżenia prywatnego,
- przestępstwa podlegające rozpoznaniu w postępowaniu przyspieszonym,
- o pozostałe przestępstwa, podlegające rozpoznaniu w postępowaniu uproszczonym,

właściwość miejscowa:
miasto Piła, gmina Szydłowo.

więcej informacji o wydziale

III Wydział Rodzinny i Nieletnich

Przewodniczący: SSR Agnieszka Dębek-Brelik
pokój 226
termin przyjmowania interesantów: środa, godz. 10.00 - 12.00

Kierownik sekretariatu: Elżbieta Gizińska
pokój 225
interesanci przyjmowani są w godzinach pracy sądu

telefon 67 35 22 830
faks 67 35 22 831

właściwość rzeczowa:
- sprawy z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego,
- sprawy dotyczące demoralizacji i czynów karalnych nieletnich,
- sprawy dotyczące leczenia osób uzależnionych od alkoholu oraz środków odurzających i psychotropowych,
- sprawy należące do sądu opiekuńczego na podstawie odrębnych ustaw.

właściwość miejscowa:
miasto Piła, gmina Szydłowo.

IV Wydział Pracy

Przewodniczący: SSR Aldona Ewertowska-Kraska
pokój 223
termin przyjmowania interesantów: poniedziałek, godz. 12.00 - 14.00

Kierownik sekretariatu: Wioletta Mróz
pokój 222
interesanci przyjmowani są w godzinach pracy sądu

telefon 67 35 22 840
faks 67 35 22 841

właściwość rzeczowa:
- sprawy z zakresu prawa pracy.

właściwość miejscowa:
właściwość miejscowa:miasto Piła, miasto i gmina: Chodzież, Czarnków, Złotów oraz gminy: Białośliwie, Drawsko, Jastrowie, Kaczory, Krajenka, Krzyż Wielkopolski, Lipka, Lubasz, Łobżenica, Miasteczko Krajeńskie, Okonek, Połajewo, Szamocin, Szydłowo, Tarnówka, Trzcianka, Ujście, Wyrzysk, Wysoka, Wieleń, Zakrzewo.

V Wydział Gospodarczy

Przewodniczący: SSR Jerzy Baszak
pokój 313
termin przyjmowania interesantów: wtorki, godz. 10.00 - 12.00

Kierownik sekretariatu: Violetta Ciba
pokój 312
interesanci przyjmowani są w godzinach pracy sądu

telefon 67 35 22 850
faks 67 35 22 851

właściwość rzeczowa:
- sprawy gospodarcze,
- inne sprawy z zakresu prawa cywilnego, powierzone sądom gospodarczym na podstawie odrębnych przepisów.

właściwość miejscowa:
właściwość miejscowa:miasto Piła, miasto i gmina: Chodzież, Czarnków, Wągrowiec, Złotów oraz gminy: Białośliwie, Budzyń, Damasławek, Drawsko, Gołańcz, Jastrowie, Kaczory, Krajenka, Krzyż Wielkopolski, Lipka, Lubasz, Łobżenica, Margonin, Miasteczko Krajeńskie, Mieścisko, Okonek, Połajewo, Skoki, Szamocin, Szydłowo, Tarnówka, Trzcianka, Ujście, Wapno, Wyrzysk, Wysoka, Wieleń, Zakrzewo.

VI Wydział Ksiąg Wieczystych

Przewodniczący: SSR Monika Król-Poniatowska
pokój 101
termin przyjmowania interesantów: środa, godz. 11.00 - 15.00

Kierownik sekretariatu: Urszula Stępowska
pokój 101
interesanci przyjmowani są w godzinach pracy sądu

telefon 67 35 22 860
faks 67 35 22 861

właściwość rzeczowa:
- prowadzenie ksiąg wieczystych,
- inne sprawy cywilne z zakresu postępowania wieczystoksięgowego.

właściwość miejscowa:
miasto Piła, gmina Szydłowo.

Stronę stworzono: 20-gru-12 14:04:52
zmodyfikowano: 18-sie-16 07:28:18
Autor: Administrator